Podvodni radovi koje izvodimo:

Podvodni pregledi, snimanje stanja objekata i terena:

 • Podvodni pregledi, snimanje video i foto kamerama s prenosom slike na površinu u svrhu inspekcije pomorskih instalacija, luka, temelja mostova, brodova,...
 • Sistem podvodne TV
 • Inspekcija, kartiranje kablova, cijevovoda i sličnih podmorskih instalacija
 • Podvodna fotografija
 • ROV – do 200m dubine (podvodni robot na daljinsko upravljanje)

Radovi u lukama

 • Pozisioniranje i postavljanje betonskih blokova za pontone
 • Pozicioniranje i postavljanje pontona za vezivanje brodova
 • Postavljanje muring linija
 • Izgradnja i sanacija lukobrana
 • Metode kontrole betonskih i metalnih konstrukcija
 • Snimanje i utvrdjivanje stanja dokova
 • Podvodno rezanje betonskih i metalnih konsrtrukcija
 • Podvodno zavarivanje metalnih konstrukcija
 • Prudubljivanje morskog dna i uklanjanje stijenskih masa.
 • Čišćenje marina od metalnog otpada
 • Podvodno šalovanje i betoniranje
 • Podvodna ugradnja ankera i bušenje u betonu.
 • Podizanje i oprenos tereta do 10 tona težine specijalnim brodom.
 • Održavanje sidrenih sistema, marina, luka i lučica

Servis brodova i drugih plovnih sredstva

 • Snimanje stanja trupa sa detekcijom oštećenja
 • Čišćenja trupa
 • Poliranje elise

Radovi na podvodnim cjevovodima, ispustima i kablovima

 • Inspekcija podvodnih ispusta, cjevovoda i kablova
 • Saniranje oštećenja na ispustima, cjevovodima i kablovima
 • Polaganje podvodnih ispusta, cjevovoda i kablova

Geodetski poslovi

 • Sonar
 • GPS pozicioniranje
 • Podvodno mapiranje i kartiranje

Podvodno rezanje i varenje

Podvodna miniranja radi uklanjanja podvodnih (betonskih, metalnih) konstrukcija

Pronalaženje i vađenje potonulih predmeta

Spasavanje plovila i tereta

Zatvoreni prostor potpuno ili delimično potopljen

Hazardne vode i hazardni ambijent